Khidmat Bantuan Guaman Syarie Percuma

Berita baik buat masyarakat Islam yang bermastautin di Negeri Selangor. Kini Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) telah menyediakan Khidmat Bantuan Guaman Syarie secara "Percuma" bagi membantu golongan yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan khidmat Guaman Syarie bagi kes melibatka Mahkamah Syariah.

Pada masyarakat Islam di Selangaor, anda boleh melayari laman web MAIS www.mais.gov.my bagi mendapatkat maklumat berkenaan perkhimatan percuma guaman syarie ini.

Dibawah Perkhidmatan MAIS, terdapat perkhidmatan Unit Guaman Syarie (UGS) yang diletakkan dibawah Unit Syariah, terdapat dua perkhidmatan yang disediakan iaitu Khidmat Bantuan Guaman Syarie dan Khidmat Nasihat Perundangan Syariah.

A.   KHIDMAT BANTUAN GUAMAN SYARIE
      1.   Orang Awam 
            (a)   Permohonan melalui MAIS 
                   Jenis Kes yang diberikan khidmat bantuan guaman:
                   (i)     Tuntutan pengesahan lafaz cerai
                   (ii)    Permohonan pengesahan ruju'
                   (iii)   Tuntutan penceraian
                   (iv)   Tuntutan fasakh'
                   (v)    Tuntutan pengesahan cerai takliq
                   (vi)   Tuntutan khuluk/tebus talaq
                   (vii)  Tuntutan sabitan nusyuz
                   (viii)  Permohonan wali hakim/am
                   (ix)   Permohonan wali enggan/engkar
                   (x)    Permohonan faraq nikah
                   (xi)   Pengesahan nikah
                   (xii)  Permohonan pengesahantarafan anak
                   (xiii) Permohonan/ tuntutan kebenaran poligami (bagi defendan sahaja)

                   Syarat-syarat kelayakan:


                   (i)    Warganegara Malaysia

                   (ii)   Bermastautin dalam Negeri Selangor
                   (iii)  Memperolehi pendapatan kasar tidak melebihi RM1,500.00 sebulan
                   (iv)  Mengisi lengkap borang permohonan yang disediakan
                   (v)   Lulus temuduga penilaian kewajaran kes


            (b)   Permohonan melalui Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga, Jabatan Kehakiman 

                   Syariah Negeri   Selangor ('SBSK, JAKESS")

                   Jenis kes yang diberikan khidmat bantuan guaman:


                   (i)    Kes pelaksanaan dan penguatkuasaan perintah nafkah anak sahaja


                   Syarat-syarat kelayakan:
                   (i)    Warganegara Malaysia
                   (ii)   Bermastautin dalam Negeri Selangor
                   (iii)  Mempunyai pendapatan kasar tidak melebihi RM4,000.00 sebulan
                   (iv)  Mengisi lengkap borang permohonan yang disediakan
                   (v)   Mendapat sokongan daripada SBSK, JAKESS
                   (vi)  Lulus temuduga penilaian kewajaran kes
     2.   Muallaf
         
           Jenis kes yang diberikan khidmat bantuan guaman:

           (i)     Permohonan perisytiharan pembubaran perkahwinan sebab pertukaran agama

           (ii)    Semua kes kekeluargaan di Mahkamah Syariah
                 
           Syarat-syarat kelayakan:

           (i)    Warganegara Malaysia

           (ii)   Bermastautin dalan Negeri Selangor
           (iii)  Tidak melebihi tempoh 5 tahun dari tarikh pemelukan dari tarikh pemelukan Islam 
                  (kecuali kes pembubaran perkahwinan)
           (iv)  Mengisi lengkap borang permohonan yang disediakan
           (v)   Lulus temuduga penilaian kewajaran kes


B.    KHIDMAT NASIHAT PERUNDANGAN SYARIAH KEPADA MASYARAKAT ISLAM DI NEGERI SELANGORHUBUNGI 

UNIT SYARIAH, BAHAGIAN UNDANG-UNDANG
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR
TINGKAT 6, MENARA SELATAN
BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH
SEKSYEN 5,
40000 SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN
TEL: 03-5514 3643
FAX: 03-5512 7202